پشتیبانی و آموزش


مجموعه منظومه نگاران بر این باور است که برخورداری از نیروهای آموزش دیده و آگاه ، سبب پیشرفت و حرکت سریع تر در مسیر دستیابی به اهداف سازمان خواهد شد. در این راستا تیم پشتیبانی شرکت منظومه نگاران وب متشکل از نیروهای آموزش دیده و متخصص ، ارائه خدمات آموزشی را در راس کار خود قرار داده است و به نیروهای معرفی شده هر شرکت آموزش های لازم را داده تا در مدیریت محتوای سایت خود و انجام تغییرات به خودکفایی برسند.

آموزش و خدمات در دو واحد طراحی و پشتیبانی این مجموعه ارائه می گردد.

بدین منظور فایل های آموزشی در قالب pdf و همچنین فیلم های آموزشی به تفکیک هر بخش از سیستم مدیریت محتوا ، تهیه شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد و پس از آن در صورت نیاز طی جلسه ای حضوری و یا تلفنی به تمامی سوالات به صورت کامل پاسخ داده خواهد شد.

پس از آن نیز تیم پشتیبانی در ساعت اداری پاسخگوی سوالات و ابهامات پیش آمده خواهند بود ، همچنین می توانید مورد مربوطه را در ایمیلی توضیح داده و برای پشتیبان خود ارسال نمایید تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ داده شود.

در واحد طراحی نیز اگر مسئول معرفی شده با مقدمات جزئی طراحی سایت آشنایی داشته باشد برخی موارد به صورت تلفنی و یا حضوری آموزش داده خواهد شد.

همچنین زمان مجاز استفاده از خدمات پشتیبانی و طراحی با توجه به نوع پکیج خریداری شده متفاوت بوده و در قرارداد مربوطه ذکر خواهد شد.

لازم به ذکر است پشتیبان مربوطه در فواصل زمانی مختلف عملکرد مسئول معرفی شده را از لحاظ پیاده سازی صحیح آموزش های داده شده و تطابق فعالیت های ایشان با استانداردهای سئو و الگوریتم های موتورهای جستجو ، ارزیابی نموده و اگر نیاز به یادآوری و توضیح مواردی باشد حتما اطلاع داده و پیگیری خواهد کرد و در صورت نیاز گزارش آن را برای مدیریت شرکت ارسال می نماید.