استراکچر دیتا


استراکچر دیتا یا سازماندهی داده ها به یک روش خاص جهت استفاده بهینه از اطلاعات ، به منظور کمک به درک زبان انسان توسط موتورهای جستجو ابداع شد.

در همین راستا Schema حاصل توافق بین موتورهای جستجو می باشد تا بتوانند از یک زبان نشانه گذاری واحد استفاده کنند.

با توجه به اینکه الگوریتم های موتورهای جستجو روز به روز محتوا محورتر شده و برای ساختارهای دسته بندی شده و منظم که اطلاعات مفیدی را به صورت یک جا در اختیار موتورهای جستجو قرار می دهند ارزش ویژه ای قائل می شوند ، شرکت منظومه نگاران وب در بخش تحقیق و توسعه خود اقدام به انجام پروژه ای عظیم جهت تولید محتوای سازماندهی شده برای هر شیء موجود در جهان نموده است.

به این صورت که با طرح سوال های از پیش تعیین شده و بعضا در نظر گرفتن پاسخ فیکس و امکان اتخاب پاسخ برای آن ها در مورد هر موجودیتی به توصیف آن شیء می پردازد. که به این وسیله شرکت هایی که از سیستم مدیریت محتوای این مجموعه استفاده می کنند از ابتدا داده های ساختاربندی شده در سایت خود قرار خواهند داد.